Studijsko putovanje mladih ruskih lidera (2003.)

U suradnji sa Youth Human Rights Movement iz Rusije, Freedom House je izabrao grupu mladih NGO aktivista, studenata i novinara koji su sudjelovali u studijskom putovanju. Od 21. do 28. lipnja 2003.; DIM je organizirao studijsko putovanje za 10 aktivista iz Rusije iz slijedećih organizacija: Youth Human Rights Movement, International Center of Social Sphere Researches, Center of Consumers Rights Defense, Research Center of Human Rights and Civic Initiatives, Procuracy of Karachaevo-Cherkessiya, Charitable Foundation “Open region”, Center of Pont-Caucasian Researches, Center of Educational and Research Programs i Institute of Civil Society Problems.

Cilj posjeta bio je upoznavanje sa scenom u Hrvatskoj na političkom i socijalnom planu putem susreta sa predstavnicima državnih institucija, političkih stranaka, sindikata i nevladinih udruga:

  • Stvoriti preduvjete za mogućnost buduće suradnje između predstavnika/ca ruskih organizacija i DIM-a, kao i ostalih nevladinih organizacija u Hrvatskoj.
  • Pružiti uvid u civilnu i političku scenu u Hrvatskoj.
  • Upoznati sa institucijama i donosiocima odluka u vladinom i nevladinom sektoru u Hrvatskoj.

Donator:

Freedom House Budapest

Ponosno pogoni WordPress.