Savjetovanja i edukacije

….. TRENING… RADIONICE…. SAVJETOVANJA….

DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj jača kapacitete organizacija civilnoga društva kroz provođenje treninga,  radionica, savjetovanja i tehničke pomoći.

Naše usluge namijenjene su organizacijama  koje vjeruju da u njihovom poslovanju postoji prostor za unapređenje i žele povećati  učinkovitost djelovanja organizacije kvalitetnim programima edukacije.

Koristimo participativnu metodologiju rada temeljenu na interaktivnom pristupu koji omogućuje aktivno uključivanje sudionika/ca i iskustveno učenje prilagođeno principima učenja odraslih osoba kroz različite individualne i grupne metode rada (simulacija, rad na studijama slučaja, igranje uloga, prezentacija, grupna diskusija, brainstorming, rad u malim grupama, učenje putem rješavanja problema…) uvažavajući pritom specifične potrebe i zahtjeve organizacije.

Polaznicima naših edukacija ne nudimo ništa što ne bismo željeli sebi, a to su praktična i primjenjiva znanja. Sa svojim polaznicima želimo interakciju, razmjenu mišljenja i iskustva u sigurnom okruženju za rad! Svi naši programi su interaktivni, orijentirani na praktični rad uz primjere iz stvarnog života.

Trenerski tim DIM-a u radu se vodi sljedećim vrijednostima:

  • inovativnost,
  • praktičnost,
  • fleksibilnost,
  • kreativnost  i
  • osobni pristup.

letak (download)

Ponosno pogoni WordPress.