Obrazovanje za mlade političare 2003
Obrazovanje za mlade političare 2002

Obrazovanje za mlade političare 2001
Kulturno informativni centar za tranziciju
Ne znači ne
Neformalno obrazovanje mladih za pokretanje
socijalnih ideja

Nestranačka kampanja za mlade
Obrazovanje mladih za gradjansko društvo

Pripremni sastanak za medjunarodnu suradnju
Projekt neformalnog obrazovanja mladih za
izgradnju civilnog društva
Mladi za promjene
Mladi u socijalnim akcijama

 
e-mail