Obrazovanje za sutra (2008.)

Udruga DIM je u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert u listopadu 2008. godine, organizirala seminar «Obrazovanje za sutra» – «Izobraževanje za jutri».

Ciljevi seminara su biliizgradnja kapaciteta mladih lidera u političkim strankama, sindikatima i nevladinim organizacijama te osnaživanje političke participacije mladih, odnosno njihovog utjecaja na donošenje odluka na razini EU kao i na nacionalnim razinama.  Sudionicima seminara pružen je uvid u obrazovne reforme, zapošljavanje i tržište rada te u stambenu  problematiku u Hrvatskoj i Sloveniji kao i uspješne primjere iz EU, kroz interaktivna predavanja koja su održali stručnjaci iz Slovenije i Hrvatske.

Ponosno pogoni WordPress.