Obrazovanje za mlade političare 04 – Škola demokracije


Vrijeme provedbe:
ožujak 2004. – veljača 2005.
Donatori: The International Olof Palme Center
Zaklada Friedrich Ebert
Voditeljica projekta: Martina Stažnik
Cilj projekta: Osnaživanje javne participacije mladih u procesima donošenja odluka u političkim institucionalnim tijelima na lokalnoj razini te izgradnja kapaciteta mladih lidera u političkim strankama, sindikatima i nevladinim organizacijama.
Sudionici: mladi članovi političkih stranaka, sindikata, studentskih udruga i nevladinih udruga mladih.

3. Škola Demokracije, Krapinske toplice, 27. – 31. listopad 2004.

Predavanja:
Policy
Doc. dr. sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti , Zagreb
Obilježja izborne kampanje 2003. u Hrvatskoj
Doc.dr. sc. Dražen Lalić, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Društvo znanja
Prof.dr. sc. Gvozden Flego, Filozofski fakultet, Zagreb
Civil society in the US
Anne Campbell, koordinatorica stipendija Instituta otvoreno društvo, New York
Radionice:
Javni govor
Jasmina Ibišević i Katarina Ivče, Hrvatsko debatno društvo
Medijska prezentacije
Darko Tomorad i Aleksandra Štingl, DIM