home  
image about us  
projects
donators
publications
     

Misija – Demokratska inicijativa mladih je organizacija civilnog društva koja osnažuje i potiče gradjane na aktivizam. U cilju ostvarenja misije DIM, kao neprofitna i nestranačka organizacije, provodi istraživanja, neformalno obrazovanje, zagovaranje, medjunarodnu razmjenu i suradnju te promiče volonterstvo.

Vizija – Demokratska inicijativa mladih se zalaže za društvo temeljeno na vrijednostima demokracije, tolerancije, pluralizma, zaštite ljudskih prava te teži pravnoj državi, razvijenom civilnom društvu, političkoj kulturi i društvu znanja.
.

POVIJEST DIM-a