O nama

Misija

DIM doprinosi društvenom razvoju i socijalnoj uključenosti kroz poticanje građanske participacije, neformalno obrazovanje i istraživačko-zagovarački rad.

Vizija

Demokratsko društvo u kojem građani aktivno sudjeluju u kreiranju pozitivnih društvenih promjena i općeg dobra.

Vrijednosti i principi djelovanja

– Sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka
– Politička i društvena te osobna odgovornost za postignuti učinak
– Društvo koje uči, otvoreno za nove ideje i inovativne metode rada
– Zaštita individualnih i kolektivnih ljudskih prava
– Suradnja sva tri sektora
– Tolerancija i pluralizam
– Poštivanje pravne države
– Sloboda djelovanja i kreativnost
– Profesionalnost u radu
– Timski rad i otvorena komunikacija

Ponosno pogoni WordPress.