Neformalno obrazovanje mladih za aktivnu participaciju u društvu (2001. – 2005.)

Godine 2001. započeli smo u Zagrebu sa provedbom edukativnog programa u cilju motiviranja, educiranja i poticanja mladih da budu aktivni građani u društvu.
Organizirali smo i provodili edukativne radionice s ciljem usvajanja znanja o civilnom društvu, ljudskim pravima, komunikaciji… za studente/ice, učenike/ce i volontere/ke udruga, odnosno mlade koji su pokazali interes za pokretanje malih lokalnih akcija u svojoj zajednici no nedostajala su im potrebna znanja, vještine i sposonosti.
Akcije smo osmišljavali nakon svakog ciklusa edukativnih radionica, osluškujući potrebe zajednice i provodeći ih u suradnji sa lokalnim udrugama, srednjim školama, jedinicama lokalne uprave i samouprave, sponzorima, medijima te samim građanima.
Tijekom petogodišnjeg programa, sa stotinjak sudionika/ca, proveli smo ukupno 14 akcija u četiri županije u Hrvatskoj.

Akcije 2005.

Otok Krk – “Krčko vrelo aktivizma”

Ostvarimo misli naše, uz pomoć i podrške vaše – unaprjeđenje života i razvoja zajednice, te prevencija rizičnog ponašanja mladih u suradnji s lokalnim vlastima u općini Omišalj

Informirajte se već danas! – postavljanje info polica i novih oglasnih ploča na javnim površinama u općini Omišalj

Očuvajmo naš okoliš – uređenje okoliša u općini Omišalj i Malinska

Akcije 2004. /2005.

Karlovačka i Sisačko – moslavačka županija

Rukohvat za svakog pješaka – postavljanje dva rukohvata u Ulici Vladimira Nazora u Karlovcu

Klupice za sve nas na Foginovom – postavljanje 8 klupica od oblica na Foginovom kupalištu u Karlovcu

Dan mladih – uređenje igrališta u Petrinji povodom Međunarodnog dana mladih

Akcije 2003.

Grad Zagreb

Edukativno predavanje o nasilju nad ženama – u Gimnaziji Lucijan Vranjanin u Zagrebu

Omogućimo nesmetano kretanje: “Stupići, rinzol i traka za svakoga pješaka!”u Odranskoj ulici u Zagrebu povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Europskoj godini osoba s invaliditetom

Dobrotvorni koncert “Kap po kap, pokrenimo slap” opremanje Centra za odgoj i obrazovanje u Dubravi u Zagrebu

Akcije 2002.

Grad Zagreb

Za dječji osmijeh – prikupljanje materijala za Centar za autizam iz Zagreba povodom Međunarodnog dana prava djeteta

Volontirati je mrak, pitaj me kak’, Budite uključeni – volontirajte! – izrada plakata i oglašavanje povodom Međunarodnog dana volontera

Postavljanje rukohvata na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebupovodom Akademske godina studenata s invaliditetom


Donatori: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Institut otvoreno društvo Hrvatska te Državni zavodu za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

Ponosno pogoni WordPress.