Mladi za promjene

Neformalno obrazovanje mladih za pokretanje socijalnih akcija

Vrijeme provedbe: siječanj – prosinac 2003. godine
Donator: Institut otvoreno društvo Hrvatska
Voditeljica projekta: Ivana Pražetina
Cilj projekta: aktivno sudjelovanje mladih u izgradnji civilnog društva kroz pokretanje socijalnih akcija
Aktivnosti:
siječanj – lipanj 2003. – 7 edukativnih radionica na teme:

 uvod i važnost neformalnog obrazovanja
 komunikacija i interakcije me_u ljudima
 civilno društvo
 ljudska prava
 kulturni identitet
 diskriminacija
 uloga mladih u društvu

rujan – prosinac 2003. – 5 edukativnih radionica te provedba socijalnih akcija

 planiranje i provedba socijalnih akcija
 timski rad
 razvoj samopouzdanja
 medijska prezentacija
 planiranje, pripremanje i provo_enje projekata

Voditelji radionica: mlade educirane osobe s velikim iskustvom
Korisnici: mladi u dobi od 18 – 25 koji:
 nemaju dovoljno znanja o svakodnevnim procesima u društvu (predrasude,
diskriminacija, me_uljudski odnosi…),
ß žele aktivno promišljati o društvu i razmjenjivati stavove s drugima
ß žele započeti samostalno djelovanje,
ß kojima nedostaju komunikacijske vještine te razvoj samopouzdanja u svakodnevnom životu,
ß postojeći aktivisti koji žele proširiti znanja i usvojiti vještine neformalnog obrazovanja (vo_enje radionica).
ß mladi koji žele provoditi socijalne akcije.
Glavni akteri u izgradnji demokratskog, tolerantnog i solidarnog društva su mladi. Njihovu samostalnost i aktivnost u društvu sprečava slaba ili nikakva informiranost o mogućnostima za neformalno obrazovanje. Stoga, ovim projektom želimo educirati mlade i pružiti im mogućnost da samostalno, timski osmisle i provedu neku vrstu socijalne akcije u svojoj zajednici. Time osnažujemo mlade da se suoče i aktivno uključe u svakodnevne društvene procese te im pružamo mogućnost da njihova djela postanu dio društva i njihovog života ovdje i sad.