Mladi na tržištu rada – Neformalno obrazovanje mladih radi ostvarenja i zaštite njihovih socijalnih prava


Vrijeme provedbe: 2004. godina
Donatori: Zaklada Friedrich Ebert, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
Voditeljica projekta: Martina Stažnik
Cilj projekta: Educirati i informirati učenike (maturante) strukovnih i stručnih srednjih škola u gradu Zagrebu o značenju ljudskih prava, posebno socijalnih prava kako bi ih ostvarili i primijenili na tržištu rada.
Ciljna grupa: Učenici/ce završnih razreda (maturanti) srednjih strukovnih i stručnih škola – industrijske, obrtničke, tehničke i srodne gradu Zagrebu.
Aktivnosti: Interaktivna predavanja na temu Ljudska prava – Socijalna prava u srednjih stručnim i strukovnim škola u gradu Zagrebu koji vodi tim predavača sastavljenog predstavnika nevladinog sektora i sindikata te distribucija informativnih i edukativnih materijala za ciljnu grupu projekta