Mladi na tržištu rada (2004.-)

Započela je osma godina provođenja projekta „Mladi na tržištu rada“.  

Kroz interaktivna predavanja pripremamo srednjoškolce srednjih strukovnih škola za izlazak na tržište rada upoznajući ih sa njihovim radnim i socijalnim pravima i obavezama kao i štetnim posljedicama rada „na crno“. Program provodimo u Karlovačkoj, Koprivničko – križevačkoj i Zagrebačkoj županiji te u Gradu Zagrebu.

Surađujemo s ukupno 50 srednjih strukovnih škola i do sada je kroz program prošlo oko 15.000 korisnika/ca.

Program se nastavlja u školskoj godini 2010./2011.

S ciljem poboljšanja stanja marginalizirane grupe srednjoškolaca strukovnih škola u društvu i doprinosa njihovoj socijalnoj jednakosti, DIM je u školskoj godini 2004/2005. započeo s provedbom programa “Mladi na tržištu rada” – Neformalno obrazovanje mladih radi zaštite njihovih radnih i socijalnih prava.

Okosnicu programa čini provedba interaktivnih predavanja u strukovnim školama grada Zagreba i Zagrebačke županije. Predavanja na temu socijalnih prava, u trajanju jednog školskog sata, namijenjena su učenicima/ama završnih razreda strukovnih škola, njihovim profesorima/cama te stručnom osoblju škole (pedagozima/ginjama, psiholozima/ginjama…). Provodi ih obučeni tim stručnih predavača/ica (članova/ica udruga i sindikata).

Brošura “Radna knjižica za mlade” – Vodič kroz radna i socijalna prava sadržava informacije o: značenju pojma ljudska prava, procesu razvoja ljudskih prava, podjeli ljudskih prava sa naglaskom na socijalna prava, odredbe Zakona o radu RH, podatke inspektora rada za radne odnose Državnog inspektorata RH o utvrđenim nezakonitostima u području radnih odnosa (ažurira se aktualnim podacima za svaku godinu) te popis i kontakte tijela javne vlasti i neprofitnih organizacija koje pružaju informacije i pravnu pomoć građanima Republike Hrvatske.

Program ima preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te suglasnost za upućivanje edukativno-informativne brošure “Radna knjižica za mlade” i drugog promotivnog materijala u odgojno-obrazovne ustanove.
Svojim aktivnostima, program nadopunjuje Nacionalni program djelovanja za mlade te Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH.

 
Program je financiran od strane Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Zaklade Friedrich Ebert, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

Ponosno pogoni WordPress.