Pripremni sastanak za medjunarodnu suradnju

Pripremni sastanak za medjunarodnu suradnju organizirali smo u ožujku 2002. pod pokroviteljstvom Interkulturelles Zentrum iz Beča, Austrija (u sklopu youthNET programa Ministarstva Vanjskih Poslova Austrije, Pakt Stabilnosti) i Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb.

Sudionici sastanka bili su:

Sanela Pašić & Aleksandar Živanović, Helsinški
parlament gradjana, hCa Banja Luka, BiH,
[e-mail]
Milorad Bjeletić & Marija Janjatović, [Beogradska
Otvorena Škola] , Belgrade, Serbia. [e-mail]
Martina Stažnik & Ivana Biškup iz DIM-a

Cilj sastanka bila je razmjena dosadašnjeg iskustva u radu sa mladima, te priprema i organizacija budućeg zajedničkog medjunarodnog projekta sa svrhom obrazovanja i osnaživanja mladih. Cilj projekta South East Europe – The View to the Future je edukacija mladih aktivista političkih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija mladih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i FR Jugoslavije koji su uključeni/ ili će biti uključeni u regionalnu suradnju i aktivnosti u svom radu