MAG – Mladi, Aktivni, Građani (2009.-2011.)

MAG 2010.-2011.

MAG projektom željeli smo podignuti razinu svijesti o društvenoj odgovornosti  mladih u odnosu na pojave socijalne isključivosti i diskriminacije.

U petak 28.01.2011. postavljena je izložba plakata Ljudskih prava koje su izradili učenici Treće ekonomske škole u sklopu projekta MAG.

Ljudska prava zapisana u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima prikazali su putem plakata. Svaki plakat predstavlja ujedno i jedan mjesec u 2011.godini. Na taj način smo dobili kalendar ljudskih prava koji je postavljen u hodniku škole i koji će učenike/ce ali i profesore/ice tijekom cijele godine podsjećati na poštivanje ljudskih prava.

Obilježili smo Dan ljudskih prava 10.12. 2010. radionicom u Trećoj Ekonomskoj školi na kojoj je sudjelovalo 20 učenika, predstavnika od prvog do četvrtog razreda. Učenici/e su na radionici upoznati/e s razvojem ljudskih prava, osnovnim pojmovima vezanim uz ljudska prava te Općom deklaracijom o ljudskim pravima. Kao rezultat radionice izrađen je kalendar ljudskih prava za 2011. u kojem je predviđeno obilježavanje pojedinog ljudskog prava za svaki mjesec tijekom 2011.

Projekt je financirao Grad Zagreb, Ured za obrazovanje, kulturu i šport.

MAG 2009.

Projekt MAG – Mladi  aktivni građani započeo je 2009. godine. Ovim projektom željeli smo unaprijedi znanja, razviti vještine i stvori navike kod mladih koje će im pomoći pri rješavanju svakodnevnih problema s kojima se suočavaju.

Organizirali smo i proveli pet radionica koje su bile posvećene edukaciji o društvenim procesima i  osposobljavanju mladih za život u zajednici s naglaskom na prevenciju ovisnosti. Radionice su obuhvatile su sljedeće teme: Uloga mladih u društvu, Ljudska prava i diskriminacija, Kako reći NE ovisnostima, Komunikacija i prezentacijske vještine, Timski rad i akcijski plan. Kroz navedene radionice učenici/e su dobili korisna znanja koja su utjecala na način njihovog razmišljanja, osobito vezana uz područje diskriminacije, ali isto tako i uz područje prevencije ovisnosti. Od početnog stajališta kako mogu vrlo malo promijeniti u društvu u kojem živimo, potaknulo se razmišljanje o načinima na koje oni mogu utjecati.

Nakon održanih edukativnih radionica, uz tehničku podršku projektnog tima učenici/e su odlučili obilježiti „Mjesec borbe protiv ovisnosti“ (15 studeni – 15. prosinac 2009.) provedbom dvije parlaonice u svojim školama na temu ovisnosti.

Nadamo se kako ćemo neformalnim obrazovanjem i projektima poput ovoga doprinijeti prevenciji ovisnosti i svih oblika neprihvatljivog ponašanja mladih u Gradu Zagrebu.

Donatori: Grad Zagreb, Ured gradonačelnika,  Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ured za ljudska prava.

Ponosno pogoni WordPress.