Korupcija – I tvoje NE je važno!

Projektom „KORUPCIJA – I tvoje NE je važno!“ doprinijeli smo podizanju razine svijesti kod učenika/ca srednjih strukovnih škola Grada Zagreba o štetnosti korupcije i doprinijeli smo njezinom suzbijanju. 

2010. GODINA

U prvom polugodištu školske godine  2010./2011. proveli smo istraživanje u pet srednjih strukovnih škola u Gradu Zagrebu na uzorku od 700 učenika/ca. 

Istraživanjem smo utvrdili razinu informiranosti i stavove učenika/ca srednjih strukovnih škola grada Zagreba o korupciji.  Održali smo 26 interaktivnih predavanja putem kojih smo unaprijedili  znanja učenika  o štetnosti i posljedicama rada na crno.  Na predavanjima je sudjelovalo 566 učenika srednjih strukovnih škola. Izrađen je facebook profil „Radoholik“ i  nadograđena je web stranica www.radoholik.info sa novim sadržajem (nova stranica unutar postojeće stranice www.korupcija.radoholik.info ) vezanim uz korupciju i rad ‘na crno’. Osiguran je nastavak projekta u drugom polugodištu školske godine 2010./2011.

Projekt  „KORUPCIJA i tvoje NE je važno“ financiran je od strane Holcim d.o.o. i   Ministarstva znanosti,  obrazovanja i športa.

2011. GODINA

Projekt „KORUPCIJA-I tvoje NE je važno“ U 2011.  godini je financiran od strane Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Cilj projekta je povećati razinu svijesti o štetnosti korupcije među mladim ljudima ali također i širom zainteresiranom javnosti. Projekt se provodi među učenicima srednjih strukovnih škola grada Zagreba. U prvoj polovini provedbe projekta koji je održan krajem 2011. godine  pružili smo informacije o štetnosti korupcije i educirali ukupno 90 učenika Elektrostrojarsko obrtničke škole Zagreb. Učenike smo potaknuli na diskusiju o štetnostima korupcije te zašto je važno da je prijavimo. Projekt se nastavlja u 2012. godiniPonosno pogoni WordPress.