Kulturno informativno tranzicijski centar

Vrijeme provedbe: 2000. godina
Donator: Vlada RH
Voditeljica projekta: Ivana Biškup
Cilj projekta: povećati aktivno učešće mladih u društvenom i političkom životu te razviti njihov kreativni potencijal
Sudionici: članovi nevladinih organizacija, ogranaka mladih unutar političkih stranaka, studenti te sve osobe koje rade s mladima ili za mlade, a žele pokretati različite akcije, inicijative i programe u zajednici, no nedostaju im znanja, vještine i sposobnosti da zamisli sprovedu u djelo
Aktivnosti: Šest cjelodnevnih interaktivnih, iskustvenih radionica na teme:

 Komunikacija
 Multikulturalnost
 Civilno društvo
 Planiranje, priprema i provodjenje radionica za mlade
 Planiranje, pripremanje i provodjenje projekata i
 socijalnih akcija
 Javno zagovaranje

Ujedno smo za članove Saveza studenata Hrvatske održali radionicu strateškog planiranja i organizacijskog razvoja kako bi im pomogli u njihovom daljnjem raduVoditelji radionica: Milena Medić, Vesna Kajiš, Andrija Vranić
Evaluacijom projekta dobili smo kvantitativne podatke u kojima su sudionici evaluirali projekt sa prosječnom ocjenom 4, 29.
Komentari sudionika na održane radionice (kvalitativna evaluacija): «Cjelokupni program me potaknuo da uvažavam druge ljude i druge kulture…», «Mogli smo se slobodno izraziti i diskutirati u otvorenoj atmosferi…», «Teorija i praksa su predstavljene na izrazito zanimljiv i opušten način.», «Očekivala sam više suhoparnih predavanja i manje kreativnosti, a toga nije bilo. Takodjer, igre i teorija su dosta vezane i uz moje zanimanje, pa je i sa tog aspekta moje očekivanje nadmašeno.», «Osjećala sam se sigurnom izraziti svoje stavove, mišljenja, osjećaje i to je za mene najviše utjecalo na moje vrlo aktivno sudjelovanje.»