Obrazovanje mladih za gradjansko društvo

Vrijeme provedbe: 2003. godina
Donatori: Svjetska banka, Zaklada Friedrich Ebert,
Institut otvoreno društvo Hrvatska, Vlada RH
Voditeljica projekta: Martina Stažnik
Cilj projekta: osnaživanje javne participacije mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u Hrvatskoj.
Ciljna grupa: mladi aktivisti političkih stranaka, sindikata i udruga mladih
Aktivnosti:
22 radionice zagovaranja na teritoriju cijele Hrvatske za 288 direktnih korisnika.
Evaluacijski seminar održan u prosincu 2003., Rijeka.
Voditelji radionica: polaznici Obuke za trenere zagovaranja u organizaciji DIM-a 2002. godine.
Medjunarodna suradnja:
Gradjanske inicijative / TIM TRI; Beograd, Srbija i Crna Gora, bile su organizacija domaćin studijskog putovanja za predstavnice DIM-a u svibanju 2003., u okviru Balkan Youth Partnership Programme financiranom od strane Balkan Children&Youth Foundation.
Gradjanske inicijative / TIM TRI organizirale su 4. modul u Beogradu, Srbija i Crna Gora u svibanju 2003. za trenere/ice DIM-a koji su uspješno završili/e obuku za trenere/ice zagovaranja u okviru Regional exchange programa financiranom od strane Freedom House, Belgrade i Friedrich Ebert Stiftung, Belgrade office.

Projekt Youth Civic Education-building active citizenship je predstavljen kao projekt good practice na web stranici www.dadalos.org/EDC.

Za raspored klikni ovdje