Donatori

Institucinalna potpora

AED – Academy for Educational Development

kroz Program jačanja kapaciteta udruga u sklopu svojeg “CroNGO Programa” dodijelio je DIM-u institucionalnu potporu za 2005/06. godinu. U okviru financijske potpore, DIM je prošao kroz facilitiranu organizacijsku procjenu i zatim razvio individualizirani plan treninga i razvoja koji je uspješno proveden do kraja rujna 2006.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

dodijelila je DIM-u institucionalnu potporu za razdoblje od 2005. do 2007. godine u okviru Programa financijske potpore Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga. Institucionalna potrpora, također je i dodijeljenja po drugi puta za razdoblje od 2009. do 2011. godine.

CARE International BH/C

kroz svoj program Western Balkans Youth and Student Democratic Initiative 2003. godine dodijelio je DIM-u institucionalnu potporu za provedbu strateškog planiranja za 2003-2005 te tehničku asistenciju za nabavu uredske opreme. U 2005. godini kroz isti program, DIM-u je dodijeljena potpora tehničke asistencije za nabavu video-digitalne opreme.

Projekti/Programi

Holcim Hrvatska

Zagrebačka županija

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Zaklada Friedrich Ebert

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

The Olof Palme International Center

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

AED – Academy for Educational Development

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Institut otvoreno duštvo, Budapest, Hungary

UNDP, Hrvatska – Program ujedinjenih naroda za razvoj

Svjetska banka

CARE International BH/C

YouthNET – european youth, school and community network

Balkan Children and Youth Foundation

Freedom House

Institut Otvoreno društvo Hrvatska

Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

Ponosno pogoni WordPress.