1. Neformalno obrazovanje mladih za pokretanje
socijalnih ideja

2. Projekt neformalnog obrazovanja mladih
za izgradnju civilnog društva

3. Mladi u socijalnim akcijama