1.Obrazovanje za mlade lidere/ice
2.Neformalno obrazovanja mladih za aktivnu
participaciju u društvu

3. Obrazovanje mladih za gradjansko društvo
4. Mladi na tržištu rada – Neformalno obrazovanje
mladih radi ostvarenje i zaštite njihovih socijalnih prava