Obrazovanje za mlade političare 03 – Škola demokracije


Vrijeme provedbe: ožujak 2003. – veljače 2004.
Donatori: The International Olof Palme Center
CARE International in BH/C
Voditeljica projekta: Martina Stažnik
Cilj projekta: je osnaživanje javne participacije mladih u procesima donošenja odluka u političkim institucionalnim tijelima na lokalnoj razini te izgradnja kapaciteta mladih lidera u političkim strankama, sindikatima i nevladinim organizacijama.
Sudionici: mladi članovi političkih stranaka, sindikata, studentskih udruga i nevladinih udruga mladih.
Aktivnosti:
1. Škola demokracije, Krapinske toplice, 23. – 27. travanj 2003.
Predavanja:
Napomene uz odnos politike i morala
Prof. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet, Zagreb
Obrasci stranačke kompeticije u Hrvatskoj
Mr. Goran Čular, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Uloga medija u kampanjama
Prof.dr.sc.Ivan Šiber, Fakultete političkih znanosti, Zagreb
Politička marginalizacija u Hrvatskoj
Dr.sc. Vlasta Ilišin, Institut za društvena istraživanja, Zagreb
Radionice:
Javni govor
Jasmina Ibišević i Katarina Ivče, Hrvatsko debatno društvo
Zagovaranje
Bojana Adžić i Vanja Posavac, DIM
Medijska prezentacija
Darko Tomorad, DIM


2. Škola demokracije, Opatija , 12-15. veljače 2004.
Predavanja:
Mediji i moralna panika
Dr.sc. Benjamin Perasović
Politička kultura mladih u Hrvatsko
mr. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Reforma pravosu_a i razvoj demokratskih institucija
Prof.dr.sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet, Zagreb
Radionice:
Zagovaranje
Sanja Blatančić i Barbara Štefanić, DIM
Medijska prezentacija
Darko Tomorad, DIM